Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία της εταιρείας « Λάμδα Χαρτική  Α.Ε. » ξεκινά το 1996 με την ίδρυση της από μηδενική βάση. Μέτοχοι και διοίκηση, αφουγκραζόμενοι αναγκών και τάσεων της ελληνικής αγοράς, στοχεύουν στο εμπόριο χάρτου γραφικών τεχνών χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία ή συνεργασία. Η συνεχής αλματώδης πρόοδος των επόμενων ετών συντέλεσε στην κεφαλαιακή ισχυροποίηση της εταιρείας και στον σημερινό ηγετικό της ρόλο στο χώρο του χαρτεμπορίου.

Σύντομη ιστορική ανασκόπηση.

Η αρχική μετοχική ομάδα αποφασίζει το 1995 την ενασχόληση της με το εμπόριο χάρτου γραφικών τεχνών διακρίνοντας την ανάγκη της ελληνικής αγοράς για χαρτιά υψηλής και σταθερής ποιότητας. Έτσι, το 1996 θα αποτελέσει την χρονιά έναρξης αυτής της προσπάθειας.

Ξεπερνώντας συνεχώς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέες και συνάμα μικρές επιχειρήσεις, η εταιρεία κατάφερε να επιβιώσει στα πρώτα άγονα  χρόνια λειτουργίας της. Το 1998, η διεύρυνση της μετοχικής ομάδας καθώς και ο ανασχεδιασμός του μοντέλου διοίκησης οδηγούν στα πρώτα ισχυρά σημάδια επίτευξης του αρχικού πλάνου. Παράλληλα, η εταιρεία καθαρογράφει και κεφαλαιοποιεί των κώδικα αξιών της, ο οποίος θα αποδειχθεί ένα επιπλέον προσόν στις συναλλαγές της.

Έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες κινήσεις για την εξέλιξη της, η εταιρεία καταγράφει ετήσια αύξηση μεγεθών και αξιών έως και σήμερα. Όλες οι χρονιές αποτέλεσαν ορόσημο για την πορεία της εταιρείας αλλά προσπεράστηκαν από την εκάστοτε επόμενη τους. Έτσι, μέσα από μια πορεία 15 ετών η εταιρεία δεκαπλασίασε την αρχική της ισχύ και αναρριχήθηκε  στην κορυφή της λίστας των πιο ισχυρών εμπορικών εταιρειών χάρτου.

Η εταιρεία σήμερα

Σήμερα, η ΛΑΜΔΑ αποτελεί μια ισχυρή εταιρεία με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ξεκάθαρη προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της. Παράλληλα, ο σεβασμός και η κατανόηση των αναγκών των πελατών της αποτελεί δέσμευση πλήρως αποδεκτή από όλους τους συντελεστές.