ΣΚΟΠΟΣ & ΑΞΙΕΣ

Αξιοπιστία είναι η λέξη-κλειδί στις συναλλαγές της εταιρείας. Βασικά, είναι η πιο σημαντική δέσμευσή μας απέναντι σε πελάτες και προμηθευτές. Σκοπό της εταιρείας αποτελεί η δημιουργία αξίας στους πελάτες της μέσα από την παροχή ικανών και ανταγωνιστικών λύσεων για την προμήθεια χαρτιού. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την ευρεία γκάμα προϊόντων και εφοδιαστικών λύσεων που διαθέτουμε.

Ο κώδικας αξιών που διέπει την εταιρεία συντάχθηκε με γνώμονα την καθολική ισχύ του σε όλες τις συναλλαγές και την διαχρονική εφαρμογή του.

Οι 5 βασικές αξίες  της εταιρείας μας είναι οι εξής:

  • Μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας
  • Διαφάνεια σε κάθε συναλλαγή
  • Αξιοπιστία
  • Επαγγελματισμός
  • Αμεσότητα